Proč zvolit právě nás?
  • 1Profesionální služby v oblasti stavebnictví.
  • 2Dlouholetá praxe v oboru.
  • 3Kvalita odvedených prací.
  • 4Vstřícný přístup.
  • 5Záruka spokojenosti.

Železobetonové monolitické konstrukce

Jednou z hlavních činností firmy MONOLIT- BETON  je provádění železobetonových monolitických konstrukcí v průmyslových objektech, bytové výstavbě a stavbách občanské vybavenosti.

Jedná se převážně o realizace spodních staveb, monolitické skelety, nosné i opěrné stěny, monolitické stropy, vodotěsné betony, retenční jímky, odpadní nádrže, pohledové betony, sloupy, průvlaky, věnce, překlady a řadu dalších konstrukcí.

Monolitické konstrukce provádíme pomocí systémového bednění renomovaného výrobce bednicích systémů MEVA, DOKA,ISCEBECK, PERI. Při realizacích využíváme kvalitní výztuž a moderních technologií bedně-ní, ukládání a ošetřování betonové směsi tak, aby v každém okamžiku výstavby byly dodrženy nejvyšší požadavky na přesnost a kvalitu díla. Všechny konstrukce lze provést i jako pohledové.

Hlavní náplní firmy je realizace projektů většího rozsahu, přesto se nevyhýbáme ani realizaci staveb pro drobné stavebníky, jako jsou základové konstrukce a monolitické stropy rodinných domů.

V souladu se svým speciálním zaměřením na železobetonové monolitické konstrukce nabízíme i variantní přepracování projektové dokumentace z prefabrikovaných konstrukcí na monolitické, včetně statického výpočtu autorizovaným statikem, pro porovnání cenových nabídek. Jde zejména o stropní konstrukce navržené jako montované nebo polomontované, kde poměr užit-né hodnoty vůči ceně bývá obvykle výhodnější pro monolitické řešení.


> Betonování

Provádíme betonování malých, středních i velkých staveb.

#

> Armování

Zajišťujeme instalace betonářských výstuží.

#

> Dozorování staveb

Nenechte se okrást! Pohlídáme Vaši stavbu.

#